Hemisko čišćenje

Img

Inovacije na dohvat ruke!

Hemijsko čišćenje je proces čišćenja tekstila, koji se vrši kombinovanjem efikasnosti mehaničke akcije i hemijskog rastvora. Postoji više vrsta rastvora koji se danas koriste, od kojih se kao najčešće korišćeni izdvajaju perhloretilen i siloksan.

Mašina za hemijsko čišćenje je slična mašini za pranje, s tim da umesto vode koristi hemijski rastvor, i to u okviru zatvorenog sistema, koji omogućava da se rastvor nakon što je jednom upotrebljen, kroz nekoliko faza prečišćava i ponovo koristi. Uz sveukupan napredak nauke i tehnologije, hemijsko čišćenje i danas predstavlja najefikasniji način uklanjanja masnih i ostalih fleka sa tekstila.

Bilja rukuje hemijskim rastvorima na odgovoran način, i kada je u pitanju zdravstvena zaštita zaposlenih, i kada je u pitanju očuvanje životne sredine.